Holme Keegan

  • Dalam suatu pesta pernikahan, kehadiran suvenir merupakan keadaan yang ditunggu-tunggu oleh tamu invitasi. Bagi mereka, cenderamata merupakan kado. Setiap model souvenir dapat memberikan kesan tersendiri. Sedangkan untuk mempelai beserta keluarga, souvenir ialah wujud sambut kasih kepada tamu-tamu yang turut menyemarakkan perayaan pernikahannya…[Read more]

  • Holme Keegan became a registered member 3 months, 1 week ago